Home
Bestuur
Prijslijst
Cursusaanbod
Inschrijfform
Hulpactiviteiten
Links
 
 

E.H.B.O. De Meern
(Paramedisch Centrum Meerndijk)
Meerndijk 35
3454 HN De Meern

 
   

Herhalingslessen

Tijdens deze cursus wordt uw competentie als gediplomeerde EHBO’er op peil gebracht.
Onder de aandacht wordt o.a. gebracht: reanimatie, AED, verbandleer, eerste hulp bij ongelukken en eerste hulp aan kinderen.

Cursus Locatie: Fysiotherapie Meerndijk, Meerndijk 35, De Meern
Duur: 7 - 8 avonden per seizoen (sept. t/m mrt) op de maandag of woensdag
Tijd: 19.30 uur tot 21.30 uur 2x reanimatie, 1x AED, 1x verbandleer en 3/4x Eerste hulp
Herhalingsles EHBO aan kinderen: 20 jan. 2020 - 19.30 tot 21.30 uur.
Leeftijd: 16 jaar
Kosten: Reanimatie € 27,95, AED € 27,95, Eerste hulp aan kinderen € 27,95

Opmerking: Deze cursussen worden afgesloten met een certificaat
Aanmelding: ga naar inschrijfformulier.

Voorwaarde inschrijving: Na inschrijving krijgt u van ons een bericht met het verzoek het aanbetalingsbedrag* op ons bankrekeningnummer NL29 INGB 0000044312 t.n.v. EHBO De Meern over te maken.
Zodra het bedrag op onze rekening is bijgeschreven staat u ingeschreven als cursist. Enkele weken vóór aanvang van de cursus ontvangt u het programmaoverzicht. Tevens wordt u dan verzocht het resterende cursusgeld aan ons over te maken.

* Het bedrag van de aanbetaling kunt u niet terugvorderen.

terug